Semendyayev Yuriy
Ukraine, Donetsk
SkypeOsama_Jarheads
ICQ 146717206